Poboljšavamo kvalitet života onima koji traže posao

Doprinosimo razvoju tržišta rada, stvarajući kulturu zapošljivosti. Koristimo vještačku inteligenciju kako bismo pomogli svima da nezaposlenost ostave iza sebe i pronađu pristojan posao.

Impatto sociale del consulente di carriera digitale jobiri

ŠTA KAŽU O NAMA

Univerzalna i humanija služba za zapošljavanje za kandidate, institucije i firme

Jobiri opslužuje tri kategorije korisnika koji su povezani u integrisani sistem usluga karijere vođen vještačkom inteligencijom:

  • Kandidati uključuju mlade ljude, studente, diplomce, nezaposlene, ljude koji aktivno traže posao ili nove profesionalne izazove i one koji trenutno "nijesu u obrazovanju, zaposlenju ili na osposobljavanju" (NEET)
  • Institucije uključene u službe za zapošljavanje uključuju: javne centre za zapošljavanje, opštine, škole, škole za obuku, outplacement kompanije, kompanije za zapošljavanje i univerzitete
  • Male, srednje i veće firme koje traže lokalne, nacionalne ili međunarodne kandidate
dati sui candidati supportati dal consulente di carriera Jobiri
lavoro di squadra in jobiri

Inovacija kako bi se unijela promjena

Svrha Jobirija je pozitivan socijalni učinak ispunjavanjem sljedećih ciljeva:

  • Poboljšanje kvaliteta života onih koji traže posao
  • Promovisanje socijalne uključenosti čak i najugroženijih osoba i njihove integracije na tržište rada
  • Podsticanje razvoja vještina potrebnih za zaposlenje
  • Modernizacija usluga zapošljavanja i sistema politika aktivnog tržišta rada
  • Promovisanje razvoja lokalnih javnih usluga i jačanje povjerenja ljudi u institucije
  • Ubrzavanje preklapanja ponude i potražnje na tržištu rada i smanjenje nepoklapanja
  • Poboljšanje nacionalnih sistema i smanjenje javne potrošnje na pasivne radne politike
lavoro di squadra in jobiri

Tvoj posao iz snova te čeka

Pridruži se više od 100.000 ljudi koji su već koristili Jobiri prilikom traženja posla

consulente di carriera jobiri

Tvoj posao iz snova te čeka

Pridruži se više od 100.000 ljudi koji su već koristili Jobiri prilikom traženja posla

consulente di carriera jobiri