Koristite prvi portal temeljen na vještačkoj inteligenciji za usluge zapošljavanja vezane uz stručno osposobljavanje

Idite korak dalje od obuke i omogućite svojim studentima povećane mogućnosti zapošljavanja s Jobirijem, prvim portalom utemeljenim na vještačkoj inteligenciji koji služi institucijama za stručno osposobljavanje

Šta kažu o nama

Stvorite humaniju instituciju za stručno osposobljavanje koristeći vještačku inteligenciju

Pridružite se desetinama institucija koje koriste Jobiri za poboljšanje stope zaposlenja

Una lista dei nostri partner istituzionali

Stvorite humaniju instituciju za stručno osposobljavanje koristeći vještačku inteligenciju

Pridružite se desetinama institucija koje koriste Jobiri za poboljšanje stope zaposlenja

Una lista dei nostri partner istituzionali
150%
više najnovijih prilika za posao za diplomce
284
ušteđenih radnih sati zaposlenih godišnje
70%
diplomaca posao pronalazi za samo 2 mjeseca (u odnosu na 6 mjeseci)

Ojačajte službe za zapošljavanje u svom centru za stručno osposobljavanje

Osigurajte učinkovitije, pristupačnije i humanije službe za zapošljavanje za studente i mlade ljude s profesionalnom diplomom koristeći vještačku inteligenciju.

Pronađite poslove za veći broj studenata s diplomama

Dajte mladima moćan alat, koji će im pored njihove stručne
kvalifikacije, pomoći da pronađu posao prije ili nakon završetka studija.

Stvorite jača poslovna partnerstva s više preduzeća

Aktivirajte i ojačajte partnerstva sa više preduzeća za manje vremena koristeći digitalne resurse

Ojačajte službe za zapošljavanje u svom centru za stručno osposobljavanje

Osigurajte učinkovitije, pristupačnije i humanije službe za zapošljavanje za studente i mlade ljude s profesionalnom diplomom koristeći vještačku inteligenciju.

Pronađite poslove za veći broj studenata s diplomama

Dajte mladima moćan alat, koji će im pored njihove stručne
kvalifikacije, pomoći da pronađu posao prije ili nakon završetka studija.

Stvorite jača poslovna partnerstva s više preduzeća

Aktivirajte i ojačajte partnerstva sa više preduzeća za manje vremena koristeći digitalne resurse

Naši kupci su naša najbolja garancija

Već neko vrijeme tražimo platformu koja bi odgovarala našim uslugama. Jobiri se besprijekorno uklopio s našim uslugama istovremeno ubrzavajući protok sadržaja prema našim korisnicima. Jobiri je sveobuhvatna platforma koju mogu koristiti kandidati s raznim stepenima iskustva.
Direktor operacije, Career Paths
Interesovanje za Jobiri, u kombinaciji sa našim sopstvenim ciljevima, ukazuju na potencijal za postizanje još veće efikasnosti u traženju posla i karijernim vođenju.Naši specijalisti za karijeru su oduševljeni. Jobiri je za njih moćan, inovativan alat koji uistinu pomaže ljudima prilikom traženja posla.
logo ial Menadžer politika aktivnog tržišta rada, Ial Lombardia
Jobiri je kombinacija inovativnih usluga. Pruža odlične tehničke mogućnosti koje odgovaraju našim potrebama i povrh svega odgovara trenutnim uslovima tržišta rada. Jobirijev format uklanja logističke barijere poput radnog vremena. Naime, Jobiri radi 0-24.
logo arpal puglia partner jobiri per la digitalizzazione dei servizi placement universitario Izvanredni povjerenik, Arpal Puglia
Jobiri je ključan alat koji omogućuje ispunjavanje potreba kad je riječ o razvoju karijera. Jobiri nudi sadržaj, tehnike i tehnologiju i fokusiran je na komunikaciju. Za nas je najveća prednost Jobirija njegova pouzdanost i učinkovitost.
Comune di Cremona Voditelj centra za zapošljavanje mladih, Comune di Cremona
Već neko vrijeme tražimo platformu koja bi odgovarala našim uslugama. Jobiri se besprijekorno uklopio s našim uslugama istovremeno ubrzavajući protok sadržaja prema našim korisnicima. Jobiri je sveobuhvatna platforma koju mogu koristiti kandidati s raznim stepenima iskustva.
Direktor operacije, Career Paths
logo ial
Interesovanje za Jobiri, u kombinaciji sa našim sopstvenim ciljevima, ukazuju na potencijal za postizanje još veće efikasnosti u traženju posla i karijernim vođenju.Naši specijalisti za karijeru su oduševljeni. Jobiri je za njih moćan, inovativan alat koji uistinu pomaže ljudima prilikom traženja posla.
Menadžer politika aktivnog tržišta rada, Ial Lombardia
logo arpal puglia partner jobiri per la digitalizzazione dei servizi placement universitario
Jobiri je kombinacija inovativnih usluga. Pruža odlične tehničke mogućnosti koje odgovaraju našim potrebama i povrh svega odgovara trenutnim uslovima tržišta rada. Jobirijev format uklanja logističke barijere poput radnog vremena. Naime, Jobiri radi 0-24.
Izvanredni povjerenik, Arpal Puglia
Comune di Cremona
Jobiri je ključan alat koji omogućuje ispunjavanje potreba kad je riječ o razvoju karijera. Jobiri nudi sadržaj, tehnike i tehnologiju i fokusiran je na komunikaciju. Za nas je najveća prednost Jobirija njegova pouzdanost i učinkovitost.
Voditelj centra za zapošljavanje mladih, Comune di Cremona

Pristupite vrhunskoj SaaS platformi za centre za stručno osposobljavanje i tehničke fakultete

Prilagodljiv

Prilagođava se logotipu, URL-u i bojama vaše institucije

Modularan

Iskoristite sveobuhvatnu ili jednostruku aktivaciju za svoj tehnički fakultet

Pristupačan

Pristup moguć s mobilnih telefona, tableta i računara

Podržava integraciju

Moguć API, Single Sign-on i migracija podataka

Mogućnost proširivanja

Specijalističko znanje o IT rješenjima za politike aktivnog tržišta rada

Partnerstvo

Zatražite obuku, podršku i pomoć za vaš tehnički fakultet ili školu

Jobiri je lider u zaštiti podataka s certifikatom SaaS i odobrenjem italijanske agencije AGID za pružanje usluga za strukovne škole i tehničke fakultete.

logo agid

Ostvarite nevjerovatno povećanje stope zaposlenosti u svojoj stručnoj školi koristeći vještačku inteligenciju

Koristite najinovativniji portal za poboljšanje usluga zapošljavanja u vašoj stručnoj školi ili tehničkom fakultetu i poboljšajte ishode zapošljavanja svojih učenika i diplomaca.

Ostvarite nevjerovatno povećanje stope zaposlenosti u svojoj stručnoj školi koristeći vještačku inteligenciju

Koristite najinovativniji portal za poboljšanje usluga zapošljavanja u vašoj stručnoj školi ili tehničkom fakultetu i poboljšajte ishode zapošljavanja svojih učenika i diplomaca.