Prvi portal za zapošljavanje koji se bazira na vještačkoj inteligenciji i ubrzava pronalazak posla smanjujući troškove

Koristite Jobiri kako biste povećali stopu zapošljavanja, kako biste ponudili aktivne politike tržišta rada 24/7 i pojednostavili aktivnosti vlastitih zaposlenih. Jobiri je prvi portal koji prati aktivne politike tržišta rada i koji koristi vještačku inteligenciju kako bi povećao stopu zapošljavanja i ponovnog zapošljavanja istovremeno smanjujući troškove pružanja usluga.

ŠTA KAŽU O NAMA

Aktivnosti zapošljavanja i ponovnog zapošljavanja na temelju vještačke inteligencije

Pridružite se desetinama institucija koje koriste Jobiri kako biste povećali stopu zapošljavanja

Una lista dei nostri partner istituzionali

Aktivnosti zapošljavanja i ponovnog zapošljavanja na temelju vještačke inteligencije

Pridružite se desetinama institucija koje koriste Jobiri kako biste povećali stopu zapošljavanja

Una lista dei nostri partner istituzionali
300%
Više aktivnih kandidata
284
Ušteđenih radnih sati zaposlenih godišnje
250%
Više najnovijih oglasa za posao

Obilježava novo razdoblje za firme koje koriste aktivne politike tržišta rada

Napokon pametnije, bolje i efikasnije zapošljavanje i ponovno zapošljavanje.

Više zadovoljnih kandidata i više stope zaposlenosti

Prebacite se na efikasnije aktivne politike tržišta rada i ispunite potrebe većeg broja kandidata 24/7

Obilježava novo razdoblje za firme koje koriste aktivne politike tržišta rada

Napokon pametnije, bolje i efikasnije zapošljavanje i ponovno zapošljavanje.

Više zadovoljnih kandidata i više stope zaposlenosti

Prebacite se na efikasnije aktivne politike tržišta rada i ispunite potrebe većeg broja kandidata 24/7

lavoro di squadra in jobiri

Unesite promjenu kroz veću konkurentnost

Izvucite veću vrijednost iz politika aktivnog tržišta rada

  • Iskoristite sve ono što politike aktivnog tržišta rada nude
  • Poboljšajte operativne performanse vaše firme za zapošljavanje
  • Iskoristite komparativnu prednost velikih podataka
lavoro di squadra in jobiri

Naši kupci su naša najbolja garancija

Već neko vrijeme tražimo platformu koja bi odgovarala našim uslugama. Jobiri se besprijekorno uklopio s našim uslugama istovremeno ubrzavajući protok sadržaja prema našim korisnicima. Jobiri je sveobuhvatna platforma koju mogu koristiti kandidati s raznim stepenima iskustva.
Direktor operacije, Career Paths
Interesovanje za Jobiri, u kombinaciji sa našim sopstvenim ciljevima, ukazuju na potencijal za postizanje još veće efikasnosti u traženju posla i karijernim vođenju.Naši specijalisti za karijeru su oduševljeni. Jobiri je za njih moćan, inovativan alat koji uistinu pomaže ljudima prilikom traženja posla.
logo ial Menadžer politika aktivnog tržišta rada, Ial Lombardia
Jobiri je kombinacija inovativnih usluga. Pruža odlične tehničke mogućnosti koje odgovaraju našim potrebama i povrh svega odgovara trenutnim uslovima tržišta rada. Jobirijev format uklanja logističke barijere poput radnog vremena. Naime, Jobiri radi 0-24.
logo arpal puglia partner jobiri per la digitalizzazione dei servizi placement universitario Izvanredni povjerenik, Arpal Puglia
Jobiri je ključan alat koji omogućuje ispunjavanje potreba kad je riječ o razvoju karijera. Jobiri nudi sadržaj, tehnike i tehnologiju i fokusiran je na komunikaciju. Za nas je najveća prednost Jobirija njegova pouzdanost i učinkovitost.
Comune di Cremona Voditelj centra za zapošljavanje mladih, Comune di Cremona
Već neko vrijeme tražimo platformu koja bi odgovarala našim uslugama. Jobiri se besprijekorno uklopio s našim uslugama istovremeno ubrzavajući protok sadržaja prema našim korisnicima. Jobiri je sveobuhvatna platforma koju mogu koristiti kandidati s raznim stepenima iskustva.
Direktor operacije, Career Paths
logo ial
Interesovanje za Jobiri, u kombinaciji sa našim sopstvenim ciljevima, ukazuju na potencijal za postizanje još veće efikasnosti u traženju posla i karijernim vođenju.Naši specijalisti za karijeru su oduševljeni. Jobiri je za njih moćan, inovativan alat koji uistinu pomaže ljudima prilikom traženja posla.
Menadžer politika aktivnog tržišta rada, Ial Lombardia
logo arpal puglia partner jobiri per la digitalizzazione dei servizi placement universitario
Jobiri je kombinacija inovativnih usluga. Pruža odlične tehničke mogućnosti koje odgovaraju našim potrebama i povrh svega odgovara trenutnim uslovima tržišta rada. Jobirijev format uklanja logističke barijere poput radnog vremena. Naime, Jobiri radi 0-24.
Izvanredni povjerenik, Arpal Puglia
Comune di Cremona
Jobiri je ključan alat koji omogućuje ispunjavanje potreba kad je riječ o razvoju karijera. Jobiri nudi sadržaj, tehnike i tehnologiju i fokusiran je na komunikaciju. Za nas je najveća prednost Jobirija njegova pouzdanost i učinkovitost.
Voditelj centra za zapošljavanje mladih, Comune di Cremona

Mogućnosti prilagođavanja unose inovaciju u Vaš model zapošljavanja

Prilagodljiv

Prilagođava se procesima firme za zapošljavanje, logotipima, URL-ovima i bojama

Modularan

Aktivacija jednog ili više modula za vaše potrebe zapošljavanja

Pristupačan

Pristup moguć s mobilnih telefona, tableta i računara

Podržava integraciju

Moguć API, Single Sign-on i migracija podataka

Mogućnost proširivanja

Specijalističko znanje o IT rješenjima za politike aktivnog tržišta rada

Partnerstvo

Iskoristite pomoć ili obuku kako bi poboljšali postignute stope zapošljavanja svoje firme

Jobiri je lider u zaštiti podataka i prvi pružalac usluga u Italiji s sertifikatom SaaS-a i odobrenjem italijanske agencije AGID za firme koje rade s politikama aktivnog tržišta rada.

logo agid

Upoznajte budućnost politika aktivnog tržišta rada koje pokreće vještačka inteligencija

Iskoristite vještačku inteligenciju kako biste povećali broj kandidata koji koriste vaše usluge, poboljšali njihove ishode i ojačali učinkovitost politika aktivnog tržišta rada.

Upoznajte budućnost politika aktivnog tržišta rada koje pokreće vještačka inteligencija

Iskoristite vještačku inteligenciju kako biste povećali broj kandidata koji koriste vaše usluge, poboljšali njihove ishode i ojačali učinkovitost politika aktivnog tržišta rada