Pristupite prvoj platformi baziranoj na vještačkoj inteligenciji za poboljšanje zapošljavanja na univerzitetima i usluga razvoja karijere

Pružite svojim studentima više alata i mogućnosti za karijeru s Jobirijem, prvom platformom baziranom na vještačkoj inteligenciji osmišljenom za povećanje zapošljavanja na univerzitetima i poboljšanje usluga u karijeri, istovremeno ih čineći digitalnijima i dostupnijima

Besplatni DEMO
Servizi al lavoro digitali e accessibili per l'ufficio placement universitario
Besplatni DEMO

Šta kažu o nama

Pridružite se desecima institucija koje koriste Jobiri za stvaranje pametnijih, više ljudskih, digitalnih usluga za karijeru

Besplatni DEMO

Pridružite se desecima institucija koje koriste Jobiri za stvaranje pametnijih, više ljudskih, digitalnih usluga za karijeru

Besplatni DEMO
150%
više studenata dosegnuto za godinu dana
284
ušteđenih radnih sati zaposlenih godišnje
75%
diplomaca posao pronalazi za samo 1,3 mjeseca (u odnosu na 4 mjeseci)

Poboljšajte svoje usluge razvoja karijera

Osigurajte pametniji, brži i učinkovitiji rad kancelarije za zapošljavanje

Podrška na daljinu

Video konferencije, online smjernice, optimizacija i praćenje aktivnosti traženja posla studenata i diplomaca u stvarnom vremenu.

Otkrijte Jobiri
candidata fa simulazione colloquio online con jobiri

Upotreba podataka

Koristite sistem koji prikuplja i analizira podatke o tržištu rada kako bi olakšao donošenje odluka, osigurao uspjeh studenata i povećao stope zapošljavanja na univerzitetima.

Otkrijte Jobiri
strumento di revisione cv di jobiri

Oglasna ploča

Pristupite portalu usmjerenom na kompanije za objavljivanje oglasa o praksi i mogućnostima zaposlenja.

Otkrijte Jobiri
candidata sfoglia offerte di lavoro online con jobiri

Pomozite većem broju učenika da pronađu posao

Nabavite kompletne online usluge za karijeru 24/7

candidato si allena a scrivere lettera di presentazione online con jobiri

Pametni asistent

Koristite prilagođene povratne informacije o vještinama, stručnosti, izgledu i sadržaju CV-a. Automatski dobijate informacije o tržištu rada.

Otkrijte Jobiri
il processo di ricerca lavoro online con jobiri

Alati za pretraživanje

Nabavite sve što vam je potrebno za pronalaženje posla na jednoj platformi: alat za analizu i sastavljanje CV-a i propratnih pisama, video trening za intervjue i više od 140 video lekcija o traženju posla.

Otkrijte Jobiri
come cercare lavoro online con jobiri

Oglasi za posao

Iskoristite oglase za posao iz različitih izvora koji su usklađeni sa zahtjevima studenata i pružaju više mogućnosti zapošljavanja.

Otkrijte Jobiri

Proširite mrežu partnerskih kompanije

Sarađujte sa više kompanija uz manje vremena i truda

Portal za posao

Objavite oglase za posao, stručnu praksu i pripravništvo. Upravljajte i nadgledajte postupak odabira selekcijom kandidata i saradnjom s većim brojem regrutera.

Otkrijte Jobiri
candidato firma contratto di lavoro

Brendiranje poslodavaca

Dobićete više od običnih oglasa za posao. Koristite dinamične profile kompanija sa tekstom, video zapisima i fotografijama koji privlače pažnju studenata.

Otkrijte Jobiri

Traženje talenata

Ostvarite bolje podudaranje poslova pomoću filtera na portalu za zapošljavanje koji su potpunosti u skladu s GDPR-om.

Otkrijte Jobiri
esempi di lettera di presentazione online su jobiri

Poboljšajte svoje usluge razvoja karijera

Osigurajte pametniji, brži i učinkovitiji rad kancelarije za zapošljavanje

Podrška na daljinu

Video konferencije, online smjernice, optimizacija i praćenje aktivnosti traženja posla studenata i diplomaca u stvarnom vremenu

candidata fa simulazione colloquio online con jobiri

Upotreba podataka

Koristite sistem koji prikuplja i analizira podatke o tržištu rada kako bi olakšao donošenje odluka, osigurao uspjeh studenata i povećao stope zapošljavanja na univerzitetima.

strumento di revisione cv di jobiri

Oglasna ploča

Pristupite portalu usmjerenom na kompanije za objavljivanje oglasa o praksi i mogućnostima zaposlenja.

candidata sfoglia offerte di lavoro online con jobiri

Otkrijte Jobiri

Pomozite većem broju učenika da pronađu posao

Nabavite kompletne online usluge za karijeru 24/7

Pametni asistent

Koristite prilagođene povratne informacije o vještinama, stručnosti, izgledu i sadržaju CV-a. Automatski dobijate informacije o tržištu rada.

candidato si allena a scrivere lettera di presentazione online con jobiri

Alati za pretraživanje

Nabavite sve što vam je potrebno za pronalaženje posla na jednoj platformi: alat za analizu i sastavljanje CV-a i propratnih pisama, video trening za intervjue i više od 140 video lekcija o traženju posla.

il processo di ricerca lavoro online con jobiri

Oglasi za posao

Iskoristite oglase za posao iz različitih izvora koji su usklađeni sa zahtjevima studenata i pružaju više mogućnosti zapošljavanja

come cercare lavoro online con jobiri

Otkrijte Jobiri

Proširite mrežu partnerskih kompanije

Sarađujte sa više kompanija uz manje vremena i truda

Portal za posao

Objavite oglase za posao, stručnu praksu i pripravništvo. Upravljajte i nadgledajte postupak odabira selekcijom kandidata i saradnjom s većim brojem regrutera.

candidato firma contratto di lavoro

Brendiranje poslodavaca

Dobićete više od običnih oglasa za posao. Koristite dinamične profile kompanija sa tekstom, video zapisima i fotografijama koji privlače pažnju studenata.

Talent search

Ostvarite bolje podudaranje poslova pomoću filtera na portalu za zapošljavanje koji su potpunosti u skladu s GDPR-om.

esempi di lettera di presentazione online su jobiri

Otkrijte Jobiri

Naši kupci su naša najbolja garancija

Već neko vrijeme tražimo platformu koja bi odgovarala našim uslugama. Jobiri se besprijekorno uklopio s našim uslugama istovremeno ubrzavajući protok sadržaja prema našim korisnicima. Jobiri je sveobuhvatna platforma koju mogu koristiti kandidati s raznim stepenima iskustva.
Direktor operacije, Career Paths
Interesovanje za Jobiri, u kombinaciji sa našim sopstvenim ciljevima, ukazuju na potencijal za postizanje još veće efikasnosti u traženju posla i karijernim vođenju.Naši specijalisti za karijeru su oduševljeni. Jobiri je za njih moćan, inovativan alat koji uistinu pomaže ljudima prilikom traženja posla.
logo ial Menadžer politika aktivnog tržišta rada, Ial Lombardia
Jobiri je kombinacija inovativnih usluga. Pruža odlične tehničke mogućnosti koje odgovaraju našim potrebama i povrh svega odgovara trenutnim uslovima tržišta rada. Jobirijev format uklanja logističke barijere poput radnog vremena. Naime, Jobiri radi 0-24.
logo arpal puglia partner jobiri per la digitalizzazione dei servizi placement universitario Izvanredni povjerenik, Arpal Puglia
Jobiri je ključan alat koji omogućuje ispunjavanje potreba kad je riječ o razvoju karijera. Jobiri nudi sadržaj, tehnike i tehnologiju i fokusiran je na komunikaciju. Za nas je najveća prednost Jobirija njegova pouzdanost i učinkovitost.
Comune di Cremona Voditelj centra za zapošljavanje mladih, Comune di Cremona
Već neko vrijeme tražimo platformu koja bi odgovarala našim uslugama. Jobiri se besprijekorno uklopio s našim uslugama istovremeno ubrzavajući protok sadržaja prema našim korisnicima. Jobiri je sveobuhvatna platforma koju mogu koristiti kandidati s raznim stepenima iskustva.
Direktor operacije, Career Paths
logo ial
Interesovanje za Jobiri, u kombinaciji sa našim sopstvenim ciljevima, ukazuju na potencijal za postizanje još veće efikasnosti u traženju posla i karijernim vođenju.Naši specijalisti za karijeru su oduševljeni. Jobiri je za njih moćan, inovativan alat koji uistinu pomaže ljudima prilikom traženja posla.
Menadžer politika aktivnog tržišta rada, Ial Lombardia
logo arpal puglia partner jobiri per la digitalizzazione dei servizi placement universitario
Jobiri je kombinacija inovativnih usluga. Pruža odlične tehničke mogućnosti koje odgovaraju našim potrebama i povrh svega odgovara trenutnim uslovima tržišta rada. Jobirijev format uklanja logističke barijere poput radnog vremena. Naime, Jobiri radi 0-24.
Izvanredni povjerenik, Arpal Puglia
Comune di Cremona
Jobiri je ključan alat koji omogućuje ispunjavanje potreba kad je riječ o razvoju karijera. Jobiri nudi sadržaj, tehnike i tehnologiju i fokusiran je na komunikaciju. Za nas je najveća prednost Jobirija njegova pouzdanost i učinkovitost.
Voditelj centra za zapošljavanje mladih, Comune di Cremona

Nabavite najbolju SaaS platformu za zapošljavanje preko univerziteta i još mnogo toga

Prilagodljiv

Prilagođava se logotipu, URL-u i shemi boja vašeg univerziteta

Modularan

Odaberite sveobuhvatnu ili aktivaciju pojedinačnih modula za zapošljavanje preko univerziteta

Pristupačan

Pristup moguć s mobilnih telefona, tableta i računara

Podržava integraciju

Moguć API, Single Sign-on i migracija podataka

Mogućnost proširivanja

Specijalističko znanje o IT rješenjima za politike aktivnog tržišta rada

Partnerstvo

Obuka, komunikacija i pomoć za vašu kancelariju za zapošljavanje

Zatražite informacije

Jobiri je lider u zaštiti podataka i pružalac usluga za univerzitete sa sertifikatom SaaS-a i odobrenjem AGID-a (Agencija za digitalnu Italiju)

logo agid
Saznajte više

Nabavite sve što je potrebno za poboljšanje usluga u vašoj kancelariji za zapošljavanje

Stvorite više mogućnosti zapošljavanja za svoje studente i diplomce

Kontaktirajte nas i zatražite DEMO

Nabavite sve što je potrebno za poboljšanje usluga u vašoj kancelariji za zapošljavanje

Stvorite više mogućnosti zapošljavanja za svoje studente i diplomce

Kontaktirajte nas i zatražite DEMO